Riskorienterat arbetssätt – analysutbildning för controller och projektledare

Förbättra den psykosociala arbetsmiljön
Datum: 18 oktober 2022, kl 09:00 - 16:00
Organisatör: Sveriges Kommuner och Regioner
Pris: 6000 kr exkl moms
Plats: Webbinarium på plattformen Zoom
Målgrupp: Projektledare, HR-controller, HR-analytiker

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

En fördjupningsutbildning i riskorienterat arbetssätt för HR-controller, HR-analytiker samt projektledare med övergripande ansvar för att införa, organisera och följa upp ett riskorienterat arbetssätt inom organisationen.

Det är viktigt att tidigt fånga upp medarbetare i risk för sjukskrivning och ge stöd för att förhindra långvarig sjukfrånvaro. I denna utbildning går vi igenom en process för hur man kan arbeta för att hitta dessa medarbetare tidigt och tillsammans med chefen ge dessa medarbetare ett anpassat stöd. Vi diskuterar olika insatser och stöd till medarbetare som har risk för sjukfrånvaro. Utbildningen inkluderar praktiska tips kring hur man kan lägga upp arbetet i praktiken och diskussion kring fallbeskrivningar.

Denna utbildning riktar sig till organisationer som har deltagit i introduktionsutbildning och/eller fördjupningsutbildning inom riskorienterat arbetssätt och planerar att fortsätta arbetet. Utbildningen vänder sig till personer som arbetar som HR-controller, analytiker eller på annat sätt arbetar med statistik kring sjukfrånvaro och som är tänkta att genomföra den uppföljning som är nödvändig för att arbeta riskorienterat. Utbildningen riktar sig också till projektledaren som håller ihop arbetet med riskorienterat arbetssätt. Vi rekommenderar starkt att båda dessa roller går utbildningen tillsammans vid samma tillfälle.

Mer information och anmälan