Remisskonferens God tvångsvård (SOU 2022:40)

Datum: 24 oktober 2022, kl 13:00 - 15:30
Organisatör: Sveriges Kommuner och Regioner
Plats: Digitalt via Zoom
Målgrupp: Befattningshavare i kommuner och regioner som har fått i uppdrag att besvara remissen. Även andra personer i kommuner och regioner som är intresserade är välkomna att delta.

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

SKR bjuder in till en remisskonferens om betänkandet SOU 2022:40 God tvångsvård – trygghet, säkerhet och rättssäkerhet vid psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård.
Inbjudan riktar sig till de regioner och kommuner som valts ut som remissinstanser.

Utredningen (S 2021:02) om vissa tvångsvårdsfrågor har haft i uppdrag (dir. 2021:36) att göra en översyn av ett antal frågor i syfte att ytterligare stärka barnrättsperspektivet,
rättssäkerheten och säkerheten i vården för personer som tvångsvårdas med stöd av lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård (LPT) och lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård (LRV).

De förslag som utredningen lägger fram kommer att innebära organisatoriska utmaningar för den specialiserade psykiatriska vården för såväl barn som vuxna. Remisstiden går ut den 6 december 2022.

Relaterat material