Rehabilitering och återhämtning

Datum: 27 oktober 2021, kl 09:30 - 16:00
Organisatör: SKR tillsammans med Riksförbundet Balans, Schizofreniförbundet och Sveriges Fontänhus Riksförbund
Pris: 700 kr exkl. moms
Plats: Webbsändning
Målgrupp: Förtroendevalda politiker. Chefer, beslutsfattare och verksamhetsutvecklare med ansvar på olika nivåer för vård, omsorg och rehabilitering för personer med allvarliga psykiska sjukdomar och/eller funktionsnedsättning. Brukarorganisationer och övriga aktörer inom civilsamhället.

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

SKR arrangerar tillsammans med Riksförbundet Balans, Schizofreniförbundet och Sveriges Fontänhus Riksförbund ett digitalt seminarium om återhämtning och rehabilitering för personer med allvarlig psykisk sjukdom/funktionsnedsättning. 

Om seminariet

Alla människor har rätt till bästa möjliga livsbetingelser. Personer med svår och allvarlig psykisk sjukdom och funktionsnedsättning måste få chansen till en god rehabilitering och återhämtning. Det leder till bättre livskvalitet och en möjlighet till återgång till arbete och/eller en plats som är meningsfull att vistas på. Det har också visat sig att det är en lönsam samhällsekonomisk investering att stödja återhämtningsprocessen för personer med svår psykisk sjukdom.

Under seminariet kommer forskare att berätta om vad som är verksamt när det gäller rehabilitering och återhämtning. Vi kommer att lyfta fram goda exempel. Samtal och dialog kommer att föras med politiker och tjänstemän om hur samarbetet mellan olika myndigheter och samhällsaktörer kan förbättras för att livsbetingelserna skall bli så goda som möjligt. Hur bygger vi broar för att täppa till de organisatoriska mellanrummen?

Program

09.30-10.00 Inledning och syfte med seminariet
Moderatorerna leder ett samtal med Inger Blennow, Sveriges Fontänhus Riksförbund; Margaretha Herthelius, Schizofreniförbundet och Johanna Höst, Riksförbundet Balans.

10.00 – 10.40 Vad säger forskningen om rehabilitering och återhämtning? Vad är verksamt och vilka faktorer gynnar återhämtning?
Ulrika Bejerholm, professor i psykiatrisk hälso- och sjukvårdsforskning, Lunds universitet och David Rosenberg, fil. dr. och universitetslektor vid Institutionen för socialt arbete, Umeå universitet.

10.40-10.50 Frågestund under ledning av moderatorerna
Vi fångar upp eventuella frågor från chatten.

10.50-11.00 Paus

11.00-11.45 Goda exempel på återhämtning från den praktiska verkligheten

Återhämtningsguiden
Återhämtningsguiden – ett skriftligt material som kan fungera som verktyg för den som mår psykiskt dåligt och är i behov av återhämtning. Författarna Conny Allaskog och Jessica Andersson, NSPH Skåne presenterar materialet.
Återhämtningsguiden

Göteborgsfontänen
Fontänhusmodellen är en certifierad och världsomspännande modell för återhämtning och rehabilitering för personer med psykisk ohälsa/sjukdom. Göteborgs Fontänhus startade 1991 och blev det andra fontänhuset i Sverige. Klubbhuschef Helena Carlström presenterar tillsammans med medlemmar verksamheten.
Göteborgsfontänen

Silvermånen
Silvermånen är ett arbetsintegrerande socialt företag (ASF) som startades 1995 i Nyköping. Det är en daglig verksamhet för människor som lever med psykisk ohälsa, eller som av andra anledningar är långt ifrån arbetsmarknaden. De driver bland annat en cykelverkstad och ett hunddagis. Representanter från Silvermånen berättar om verksamheten.
Silvermånen

11.45-12.15 Presentation av personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för schizofreni – förstagångsinsjuknande
Ing-Marie Wieselgren, projektchef, SKR

12.15-12.30 Frågestund under ledning av moderatorerna
Vi fångar upp eventuella frågor från chatten.

12.30-13.15 Lunch

13.15-13.45 Stöd i studier – Supported Education
Supported Education kan beskrivas som ett individanpassat, praktiskt stöd för att hjälpa människor med psykisk ohälsa att uppnå sina utbildningsmål. Medverkar gör representanter från Fontänhuset i Lund och Folkhögskoleföreningen Gyllenhuset i Göteborg.

13.45 – 14.30 Hur kan IPS vara till hjälp för våra målgrupper? Och hur kan vi bidra till att fler kan erbjudas IPS?
Individual Placement and Support (IPS) är arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser för personer med psykisk funktionsnedsättning. Metoden har starkt vetenskapligt stöd och är en rekommenderad insats i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för personer med schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd. Utifrån rubriken för vi under ledning av moderatorerna samtal med olika aktörer såväl från nationell som regional nivå.

14.30 – 14.50 Frågestund under ledning av moderatorerna
Vi fångar upp eventuella frågor från chatten.

14.50-15.00 Paus

15.00 – 15.45 Samtal med politiker på nationell och regional nivå
Under ledning av moderatorerna förs ett samtal med politiker på nationell och regional nivå om vad man som politiker kan göra för att livsbetingelserna för återhämtning och rehabilitering ska bli så goda som möjligt Medverkande: Mia Frisk (KD), ordförande för SKR:s Beredning för primärvård och äldreomsorg, Regionstyrelsens ordförande, Region Jönköping; Dag Larsson (S), riksdagsledamot; Bengt Eliasson (L), riksdagsledamot; Göran Forsén (M), tidigare ordförande i kommunfullmäktige i Falun nu ersättare i regionfullmäktige i Dalarna, ordförande i Finsam Faluns styrelse.

15.45 – 16.00 Avslutning

Moderatorer

  • Ing-Marie Wieselgren, SKR
  • Mikael Malm, SKR