Regionala vårdinsatser för tortyrskadade – erfarenheter från åtta regioner och Svenska Röda Korset

Migration och psykisk hälsa
Datum: 1 februari 2024, kl 14:00 - 15:00
Organisatör: Region Skåne, Region Kalmar, Region Östergötland, Västra Götalandsregionen, Region Sörmland, Region Västmanland, Region Norrbotten, Transkulturellt Centrum, Svenska Röda Korset och SKR
Pris: Kostnadsfritt
Plats: Digitalt möte på Microsoft Teams
Målgrupp: Personal inom hälso- och sjukvård samt tandvård inom primär- och specialistvård
Anmälan

Personer som överlevt tortyr är vanligt förekommande i Sverige och svensk sjukvård, men ofta förblir orsaken till att de söker vård oupptäckt. Det trots att upptäckt är avgörande för behandling och bemötande.

För att öka kompetensen hos vårdpersonal och underlätta upptäckt har åtta svenska regioner, SKR och Svenska Röda Korset samarbetat kring en vägledning. Vägledningen ska användas som ett första steg för ökad kunskap, här återfinns också länkar till annat material för fördjupning.

Välkomna på lansering av vägledningen!

Webbinariet kommer att spelas in och kan ses under 14 dagar efter webbinariet, anmäl dig gärna för att få tillgång till inspelningen.