Okt 10

Redovisning – Överenskommelsen psykisk hälsa

Den 10 oktober klockan sändes ett inslag om 2017 års överenskommelse inom området psykisk hälsa. Webbsändningen fokuserade på redovisningen av analys och handlingsplaner.

Under webbsändningen togs bland annat upp:

  • Överenskommelsen 2018
  • Genomgång av inmatningsverktyget
  • Socialstyrelsens uppföljning
  • Programområde Resurscentra

Se webb-TV sändningen i efterhand

Material från sändningen

Inmatningsverktyget

Handlingsplaner och stimulansmedel

Redovisning – Överenskommelsen psykisk hälsa

  • Tid: 2017-10-10 08.00
  • Plats: Via webben, se länk i kalendern
  • Pris: Kostnadsfritt
  • Målgrupp: Kontaktpersoner i kommuner och landsting för överenskommelsen psykisk hälsa samt övriga ansvariga för inrapporteringen till SKL.
  • Senast ändrad den 16 oktober 2017