Rättspsykiatri – tema vårdinnehåll

Datum: 3 november 2015, kl 10:00 - 16:00
Organisatör: Uppdrag Psykisk Hälsa vid Sveriges Kommuner och Landsting
Pris: Kostnadsfritt
Plats: Hornsgatan 20, Stockholm, Stora Hörsalen.
Målgrupp: Verksamhetsutvecklare och personal som arbetar med utredning/behandling/omvårdnad på olika sätt, som: psykologer, arbetsterapeuter, sjukgymnaster, kuratorer.

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Rättspsykiatriska föreningen bjuder in på nytt in till nationellt seminarium kring rättspsykiatri.

Under den förra träffen i april 2015 bestämdes att påbörja ett göra ett arbete med ett kompletterande dokument för det tidigare vårdinnehållsprogrammet. Under seminariet kommer vi att fokusera på detta arbete, diskutera det nya förslaget och ta beslut om eventuella förändringar i förslaget. Förslaget kommer att skickas ut innan mötet.