Rätt från början – kostnadseffektiv samverkan för barn och ungas hälsa

Barn och unga
Datum: 19 oktober 2021, kl 08:30 - 10:00
Organisatör: Sveriges Kommuner och Regioner
Pris: 400 kr
Plats: Webbinarium på plattformen Zoom
Målgrupp: Förtroendevalda, beslutsfattare, tjänstepersoner och strateger inom kommuner och regioner

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

Hur får kommuner och regioner kraft att satsa på barn och ungas hälsa trots ett begränsat ekonomiskt utrymme och en pågående pandemi?

Innehåll

Hur stärker vi de ekonomiska incitamenten för tidig samverkan med fokus på barn och ungas hälsa? Ta del av exempel på framgångsrikt samverkansarbete i Västerbottens och Gävleborgs län. Tillsammans med Inna Feldman, docent i hälsoekonomi vid Uppsala universitet, utforskar vi kostnadseffektiviteten av hälsofrämjande och förebyggande arbete. Samordnare för uppdragen Strategi för hälsa, Nära vård och Kraftsamling för psykisk hälsa deltar.

Webbsändningen genomförs i samband med att SKR presenterar höstens ekonomirapport.

Program

08.30 Inledning (Jesper Ekberg, Lisbeth Löpare Johansson och Ing-Marie Wieselgren)
Barn och ungas hälsa – ett fokus i SKR:s ekonomirapport (Nils-Eric Gustavsson, konsult SKR och tidigare ekonomidirektör i Västmanland)

08:45 Två exempel på kostnadseffektiv samverkan för barn och ungas hälsa

  • Salutsatsningen – en hälsofrämjande satsning för barn och ungdomar i Västerbotten
  • HIPR – en samskapad digital lösning för barn och unga med ADHD i Gävleborgs län.

09.20 Hälsoekonomiska konsekvenser/kostnadseffektivitet av tidiga preventiva insatser (Inna Feldman, docent i hälsoekonomi vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet)

09.40 Gemensam reflektion om lärdomar och behov framåt

Medverkande:

  • Representant från Salutsatsningen i Västerbottens län
  • Representant från arbetet med HIPR, Region Gävleborg
  • Inna Feldman, docent i hälsoekonomi vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet)
  • Nils-Eric Gustavsson, SKR. Tidigare ekonomidirektör i Region Västmanland.
  • Lisbeth Löpare Johansson, samordnare Nära vård, SKR
  • Ing-Marie Wieselgren, projektchef Kraftsamling för psykisk hälsa, SKR
  • Jesper Ekberg, samordnare Strategi för hälsa, SKR