Psykisk sjukdom utmanar hela samhället

Datum: 17 februari 2015, kl 10:00 - 16:00
Plats: Chinateatern/Berns

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

Nu kommer Psykisk hälsa/PRIO redovisa de senaste tre årens utvecklingsarbete.