Psykisk sjukdom utmanar hela samhället

Datum: 17 February 2015, kl 10:00 - 16:00
Plats: Chinateatern/Berns

Den här händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av materialet.

Nu kommer Psykisk hälsa/PRIO redovisa de senaste tre årens utvecklingsarbete.