Psykisk ohälsa och försäkringsmedicin – forskning och praktik

Datum: 23 november 2021, kl 13:00 - 16:00
Organisatör: SKR och Nationellt försäkringsmedicinskt forum (NFF)
Pris: 200 kr (exkl. moms) per uppkoppling
Plats: Webbinarium
Målgrupp: Personer som arbetar med försäkringsmedicinska frågor, inom hälso- och sjukvården, Försäkringskassan, andra berörda myndigheter och organisationer.

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

SKR och Nationellt försäkringsmedicinskt forum (NFF) bjuder in till ett digitalt försäkringsmedicinskt seminarium. Seminariet ger dig möjlighet att ta del av aktuell kunskap samt exempel från det försäkringsmedicinska området. Det ges även tillfälle till frågor och inspel.

Program

13.00-14.00 Inledning

Moderator: Kristina Alexanderson, professor, Karolinska Institutet

Effekter av Region Kalmar läns systematiska arbete om att utgå från medicinsk bedömning och använda resurserna hjälpsamt

Åsa Kadowaki, psykiater, Anne-Lie Gustafsson, processledare, Susanna Althini, allmänläkare, Region Kalmar

Enhetlig användning av begrepp inom området psykisk (o)hälsa, samt arbetet med en gemensam nationell strategi för psykisk hälsa och
suicidprevention

Kristina Sinadinovic, sakingång psykisk ohälsa, Socialstyrelsen

14.00-14.15 Paus

14.15-15.55 Fortsättning

Pågående projekt av försäkringsmedicinskt intresse på SBU

Per Lytsy, specialist i socialmedicin, docent, medicinskt sakkunnig, SBU

Presentation av en Cochrane litteraturöversikt om återgång i arbete vid sjukskrivning för depression, samt av litteraturöversikt om interventioner för att påverka läkares sjukskrivningspraxis.

Emilie Friberg, docent, Karolinska Institutet

Nordisk forskning om obetalt arbete och könsskillnader i sjukfrånvaro med psykisk diagnos – två aktuella litteraturöversikter presenteras.

Gunnel Hensing, professor, Göteborgs universitet

Avslutande diskussion: vad är aktuellt hos nationella aktörer när det gäller psykisk ohälsa och försäkringsmedicin

Anna Martinmäki, Försäkringskassan, Cecilia Alfvén, SKR, Anna Ericsson, Socialstyrelsen

15.55 – 16.00 Avslutning

Moderator: Kristina Alexanderson avrundar sändningen

Om NFF

Nationellt försäkringsmedicinskt forum (NFF) en informell sammanslutning och verkar för en ökad kunskapsbyggnad inom det försäkringsmedicinska området samt för att stimulera aktörer till aktiv samverkan. NFF består av representanter för Försäkringskassan, Sveriges Kommuner och Regioner, Socialstyrelsen, Sveriges läkarförbund, Svenska Läkaresällskapet och försäkringsmedicinsk forskning (Karolinska Institutet). Arbetsförmedlingen och SBU är för närvarande vilande medlemmar.

Frågor om anmälan: konferens@skr.se