Psykisk hälsa och skolan – teori och praktik

Datum: 1 november 2021, kl 09:00 - 16:00
Organisatör: Sveriges Kommuner och Regioner
Pris: 1000 kr per person exkl. moms. Anmälan gäller en inloggning vid en dator. Vid behov av flera länkar krävs fler anmälningar. Detta är en livesändning. Länken kommer att finnas tillgänglig i 14 dagar efter sändningsdatumet.
Plats: Anslut via videolänk (mailas till anmälda den 29 oktober)
Målgrupp: Funktioner med intresse för elevers psykiska hälsa (t ex chefer, medarbetare och politiker inom skola och elevhälsa, första linje och folkhälsa)
Anmälan

Preliminärt program

09.00-09.20 Inledningstalare

09.20-10.00 Forskningen om vilka skolfaktorer som har betydelse för elevers psykiska hälsa och välbefinnande

10.00-10.10 Bensträckare

10.10-10.45 Samverkan vid indikerad problematik – när det inte räcker med skolans insatser

10.45-11.10 Tanke och hälsa – Isländskt arbetssätt i Göteborg

11.10-11.30 Frågestund

11.30-12.00 Lunchpaus

12.00-12.45 PAX i skolan

12.45-12.50 Bensträckare

12.50-13.20 Skolmodellen PALS

13.20-13.55 PulsSmart och andra sätt för bättre välbefinnande och koncentration genom fysisk aktivitet i skolan

13.55-14.15 NPF – vad är bästa arbetssätt för både elev och klass enligt nationellt vård- och insatsprogram?

14.15-15.00 Panelsamtal med elevhälsans professionsföreningar och Sveriges elevkårer

15.00-16.00 Avslutning