Skolan och psykisk hälsa – teori och praktik

Datum: 1 november 2021, kl 09:00 - 16:00
Organisatör: Sveriges Kommuner och Regioner
Pris: 1000 kr per person exkl. moms. Anmälan gäller en inloggning vid en dator. Vid behov av flera länkar krävs fler anmälningar. Detta är en livesändning. Länken kommer att finnas tillgänglig i 14 dagar efter sändningsdatumet.
Målgrupp: Funktioner med intresse för elevers psykiska hälsa (t ex chefer, medarbetare och politiker inom skola och elevhälsa, första linje och folkhälsa)

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

Uppdrag Psykisk Hälsa, SKR arrangerar en elevhälsodag om skola och psykisk hälsa den 1 november.

Att gå från teori till praktik är en röd tråd för dagen. Vilka skolfaktorer har störst betydelse för elevers psykiska välbefinnande, och hur kan skolan själv och i samarbete med andra aktörer arbeta främjande och förebyggande för elevers psykisk hälsa?

Under dagen får du också lära dig mer om olika arbetssätt för att främja välmående som prövas i svenska skolor. Dagen riktar sig till sig till både chefer, medarbetare och politiker inom skola och elevhälsa, första linje och folkhälsa med intresse för elevers psykiska hälsa.

Program

09.00-09.15 Uppdrag Psykisk Hälsa och skolan
Ing-Marie Wieselgren

09.15-09.45 Vad är skolans roll i samhället?
Pia Skott, docent i pedagogik, Stockholms universitet

09.45-10.10 Forskningen om vilka skolfaktorer som har betydelse för elevers psykiska hälsa och välbefinnande
Gabriella Dahlberg, chef för barn- och elevhälsa i Lidingö stad. Tidigare sakkunnig välbefinnande, KTH, samt projektledare för Strategi för främjande av psykisk hälsa och välbefinnande i Region Stockholm.

10.10-10.20 Bensträckare

10.20-10.40 Lotsning mellan elevhälsa och första linje för psykisk hälsa i Mariestad
Margret Josefsson, kurator, Närhälsan i Mariestad

10.40-10.55 Samarbete mellan skola och primärvård för att förebygga depression – Tanke och hälsa
Carl Wikberg, distriktssköterska, Ph.D

10.55-11.10 Granskning av gymnasieskolans hälsofrämjande arbete
Erica Jonvallen, projektledare, Skolinspektionen

11.10-11.25 Ny skolbyggnad med psykisk hälsa i siktet
Christian Persman, projektledare för Arvikas nya högstadieskola och utvecklingsledare för kommunens skolor.

11.25-11.45 Panelsamtal och frågestund
Samtal mellan förmiddagens föreläsare
Moderator: Ing-Marie Wieselgren, projektchef Uppdrag Psykisk Hälsa

11.45-12.20 Lunchpaus

12.20-13.05
PAX i skolan – för studiero och psykisk hälsa
Gustav Nilsson, verksamhetsansvarig PAX i Sverige
Sanna Berg, skolpsykolog, Söderholmsskolan i Stockholms stad

13.05-13.35 PALS – beteende, inlärningsmiljö och samspel
Åsa Wallentin, utvecklingsledare i Västra Götalandsregionen
Helena Berggren, biträdande rektor på Annedalsskolan i Göteborg

13.35-13.45 Bensträckare

13.45-14.05 Fysisk aktivet i skolan för ökad koncentration och välbefinnande
Örjan Ekblom, Professor i idrottsvetenskap, inriktning fysisk aktivitet och hälsa, Gymnastik- och idrottshögskolan

14.05-14.30 PulsSmart – projekt för fysisk aktivitet i skolan
Lennart Johansson, lokal projektledare för PulsSmart, Sundsvalls kommun
Magnus Johansson, forskare, RISE Social & Health Impact Center (SHIC)

14.30-14.55 Summering av nya kunskapsunderlag om ADHD och kopplingen mellan funktionsnedsättning och psykisk hälsa
Eva Andersson, utredare på Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM)

14.55-15.20 Nationellt vård- och insatsprogram för ADHD
Gunilla Granholm, ordförande och regionrepresentant i Nationell arbetsgrupp för ADHD
Annika Sandberg, kommunrepresentant i Nationell arbetsgrupp för ADHD

15.20-16.00 Panelsamtal med elevhälsans professionsföreningar och Sveriges elevkårer
Maria Göransdotter Hammar, vice ordförande, Riksföreningen för skolsköterskor
Josef Milerad, ordförande, Svenska Skolläkarföreningen
Ulla-Maija Madison, ordförande, Sveriges Skolkuratorers Förening
Lena Svedjehed, Ordförande, Psykologer i förskola och skola (Psifos)
Josefine Fälth, ordförande, Sveriges elevkårer
Moderator: Ing-Marie Wieselgren, projektchef, Uppdrag Psykisk Hälsa