Trygg och meningsfull heldygnsvård vid allvarliga tillstånd och samsjuklighet

Datum: 26 november 2021, kl 08:30 - 10:00
Organisatör: Sveriges Kommuner och Regioner
Pris: Kostnadsfritt
Målgrupp: Beslutsfattare, chefer, verksamhetsutvecklare, personal och andra intresserade i regioner, kommuner, brukarorganisationer och övriga civilsamhället.

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

Individer med allvarlig psykiatrisk samsjuklighet behöver under perioder vård och stöd dygnet runt. Det kan röra sig om både psykiatrisk heldygnsvård och hem för vård och behandling (HVB). För att möjliggöra återhämtning och minska behovet av tvång behöver all heldygnsvård vara trygg och meningsfull.

Detta webbinarium fokuserar på att ge en fördjupad insikt i vad en trygg och meningsfull heldygnsvård är, hur den skapas och kan utvecklas tillsammans med regioner och kommuner.

Moderator är Ing-Marie Wieselgren projektchef och samordnare psykisk hälsa, SKR.

Program

08.30 Inledning
Ing-Marie Wieselgren, projektchef och samordnare psykisk hälsa, SKR

08.35 Vad är en trygg och meningsfull heldygnsvård för mig?
Nathalie Sundberg, Hjärnkollsambassadör

08.45 Det evidensbaserade programmet Safewards
Veikko Pelto-Piri, med.dr, forskare och socionom

08.55 Barn och unga i samhällets vård – hur kan kvalitén öka?
Carina Ohlsson, särskild utredare Regeringen

09.00 Samsjuklighetsutredningen
Anders Printz, särskild utredare regeringskansliet

09.10 Utveckling av den psykiatriska heldygnsvården
Martina Ekström, vårdutvecklingsledare Region Gävleborg

09.20 Återhämtningsguiden – för dig inom heldygnsvården
Conny Allaskog, ordförande NSPH (Nationell samverkan för psykisk hälsa)

09.30 Förstärka och utveckla tillsynen och uppföljningen av tvång inom psykiatrin
Gunnar Hägglund, inspektör IVO (Inspektionen för vård och omsorg)

09.40 En meningsfull och trygg vistelse med minsta möjliga behov av tvång på LSS boende
Hoxha Valmire – kvalitetsledare Vård och Omsorgsförvaltningen, Helsingborg

09.50 Avslutning och diskussion
Grundkomponenterna i en trygg och meningsfull heldygnsvård med minsta möjliga behov av tvång

Webbinariet finns inspelat men utan textning varför vi ej kan sprida länken på hemsidan. Om du vill ha tillgång till inspelningen, kontakta uppdragpsykiskhalsa@skr.se.