Psykiatrisk tvångsvård och mänskliga rättigheter

Tvångsvård
Datum: 6 september 2021, kl 13:00 - 14:30
Organisatör: Sveriges Kommuner och Regioner
Pris: Kostnadsfritt
Plats: Webbinarium på plattformen Zoom
Målgrupp: Beslutsfattare, chefer, verksamhetsutvecklare, personal och andra intresserade i regioner, kommuner, brukarorganisationer och övriga civilsamhället.

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

Inom hälso-och sjukvården bedriver psykiatriska verksamheter för barn och vuxna såväl frivillig vård som tvångsvård. Inom ramen för tvångsvården kan de utföra tvångsåtgärder vilket medför ett stort ansvar att göra detta på ett sätt som inte kränker individens mänskliga rättigheter. Samtidigt behöver ett systematiskt utvecklingsarbete pågå för att förebygga tvång och tvångsvårdsåtgärder. Flera utvecklingssatsningar har gjorts genom åren för att förbättra tillgången till evidensbaserade vård- och stödinsatser för individer med allvarlig psykisk sjukdom och minska behovet av tvång men tillsammans behöver vi göra mer.

Syftet med detta webbinarium är att ge en fördjupad insikt i vad tvång kan innebära, ge en bild av nuvarande initiativ, inspireras av goda exempel på pågående utvecklingsarbeten, och bjuda in regioner och brukarföreningar till ett fortsatt utvecklingsarbete.

Webbsändningen finns inspelad men den är inte textad och kan därför inte delas via webben. Kontakta uppdragpsykiskhalsa@skr.se om du vill ha tillgång till inspelningen på annat vis.

Program

13.00 Inledning.
Ing-Marie Wieselgren, projektchef och samordnare psykisk hälsa, SKR.

13.10 Erfarenheter av att vårdas med stöd av psykiatriska tvångsvårdslagstiftning och vara med om tvångsåtgärder.
Åsa Höij, hjärnkollambassadör, andre vice förbundsordförande i RSMH och medlem i Schizofreniförbundets erfarenhetsgrupp

13.20 FNs tortyrkommitté granskar Sverige. Vad lyfts särskilt fram rörande den psykiatriska tvångsvården?
Gunilla Bergerén enhetschef, Opcatenheten, JO Riksdagens ombudsmän.

13.30 Vad gör den statliga nivån, departement och myndigheter, för att behovet av tvång och tvångsåtgärder ska minska?
Kerstin Evelius, tidigare särskild utredare berättar om För barnets bästa? Utredningen om tvångsåtgärder mot barn i psykiatrisk tvångsvård
Birgitta Lindelius, utredare/projektledare berättar om Socialstyrelsens regeringsuppdrag kring psykiatrisk tvångsvård
Martin Färnsten, särskild utredare berättar om Utredningen om en översyn av vissa frågor gällande den psykiatriska tvångsvården och den rättspsykiatriska vården

13.55 Människorättsbaserat arbete inom psykiatrin – vad är det? Erfarenheter och lärdomar från Västra Götalandsregionen.
Maria Talja och Emma Broberg båda regionutvecklare på avdelning social hållbarhet, Västra Götalandsregionen.

14.10 Hur kan Virtual Reality (VR) – teknik användas för att träna hantering av utmanande situationer i psykiatrisk vård?
Almira Osmanovic Thunström, verksamhetsutvecklare och forskare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

14.20 Avslutande reflektioner. Hur får vi framgångsrikt utvecklingsarbete att bli en del av verksamhetens kultur?