Tillsammans för bättre vård, stöd och mindre utsatthet vid tvångsvård

Tvångsvård
Datum: 16 maj 2022, kl 13:30 - 16:00
Organisatör: Sveriges Kommuner och Regioner
Plats: Webbinarium på plattformen Zoom

Tvångsvård förekommer inom häls- och sjukvården enligt LPT/LRV och på institutioner eller boenden enligt LVM/LVU. Det förekommer att individer under tvångsvård utsätts för brott av andra intagna eller av personal vilket innebär en särskild utsatthet. Tvångsvård ställer särskilda krav på personalen, att trots maktobalansen, kunna skapa tillitsfulla relationer till de intagna.  Tid, engagemang och reflektion kring sitt eget handlande är nödvändigt för att tvång och begränsningsåtgärder endast används som sista utväg i en akut situation och att de då genomförs med största möjliga hänsyn. Men även för att hantera konflikter mellan intagna.

Webbinariet lyfter gemensamma utmaningar inom tvångsvården samt hur verksamheter tillsammans kan förbättra tillgången till samordnade vård och stöd insatser och  minska utsattheten hos de intagna.

Moderator är Ing-Marie Wieselgren projektchef och samordnare psykisk hälsa, SKR.

Webbinariet spelas in och kommer finnas tillgängligt i 14 dagar på denna länk: https://vimeo.com/704035390.

Program

13.30 Inledning
Ing-Marie Wieselgren, projektchef. Uppdrag Psykisk Hälsa, SKR

13.35 Att tvingas till vård – erfarenheter från psykiatrisk heldygnsvård
Erik Widlund, Hjärnkollambassadör

13.45 Integrerad vård på SiS ungdomshem
Karin Hermansson, Socialstyrelsen. Rebecca Olovson, Region Östergötland. Jonathan Strömberg, Västra Götalands regionen. Åsa Strand, Region Skåne

14.20 Hur kan en gemensam lagstiftning förbättra för individer med samsjuklighet?
Mikael Malm, ansvarig för psykiatrifrågor SKR

14.30 Utsatt för brott under tvångsvård – Civil Rights Defenders rapport
Emma Moderato, legal adviser, Civil Rights Defenders

14.40 Patientsäkerhet inom tvångsvården
Hanna Edberg, specialistläkare i psykiatri, kriminalvården

14.50 Bensträckare

15.00 Grundkomponenter för en trygg och meningsfull heldygnsvård med minsta möjliga behov av tvång
Louise Kimby och Karin Lindström, Uppdrag Psykisk Hälsa, SKR

15.10 Psykiatrisk tvångsvård — från förvar och tradition till ansvar och relation
Git-Marie Ejneborn Looi, fil.dr specialistsjuksköterska i psykiatrisk vård

15.45 Rättsliga krav på empati, vänlighet och omtanke vid tvångsvård
Moa Kindström Dhalin, docent, jurist och universitetslektor i offentlig rätt

Relaterat material