Webbsändning: Psykiatrin i siffror 2020

Datum: 25 maj 2021, kl 13:00 - 16:00
Organisatör: Uppdrag Psykisk Hälsa, Sveriges Kommuner och Regioner
Plats: Webbsändning
Målgrupp: Chefer inom psykiatrin, politiker, verksamhetsutvecklare och ansvariga för datainsamling

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

För sjätte året i rad arrangerar projektet Uppdrag Psykisk Hälsa (UPH) vid Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) konferensen Psykiatrin i Siffror.

Liksom tidigare år kommer stort fokus att ligga på resultatet från kartläggning av specialistpsykiatrin som genomförts av Nysam på uppdrag av UPH och Nätverket för styrning och ledning av psykiatrin vid SKR. Kartläggningen innehåller data från 2020 för den specialistpsykiatriska öppen- och heldygnsvården från samtliga regioner uppdelat på Barn- och ungdomspsykiatri, Vuxenpsykiatri och Rättspsykiatri.

Program uppdateras löpande.

Inom ramen för konferensen Psykiatrin i siffror arrangerar UPH även tre webbinarier via Zoom inriktade på BUP, VUP och RPV där vi går djupare in på respektive område.