Psykiatrin i siffror 2021

Datum: 17 maj 2022, kl 13:00 - 16:00
Organisatör: Uppdrag Psykisk Hälsa vid Sveriges Kommuner och Regioner
Pris: Kostnadsfritt
Plats: Digitalt
Målgrupp: Chefer inom psykiatrin, politiker, verksamhetsutvecklare och ansvariga för datainsamling

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

I denna webbsändning presenteras kartläggningen för 2021, vilken innehåller data för den specialistpsykiatriska öppen- och heldygnsvården från samtliga regioner uppdelat på barn- och ungdomspsykiatri, vuxenpsykiatri och rättspsykiatri.

Inom ramen för konferensen Psykiatrin i siffror arrangerar UPH även tre webbinarier via Zoom inriktade på BUP, VUP och RPV där vi går djupare in på respektive område.

  • Workshop 1 – tisdag 17 maj kl 10-12, barn- och ungdomspsykiatri
  • Workshop 2 – onsdag 18 maj kl 10-12, vuxenpsykiatri
  • Workshop 3 – torsdag 19 maj kl 10-12, rättspsykiatri

Du anmäler dig till workshops i samband med att du anmäler dig till den digitala konferensen.

Program

13:00 Välkommen och inledning. Ing-Marie Wieselgren och Martin Rödholm, SKR
13.10 Brukarrörelsen får första ordet. Conny Allaskog, ordf, NSPH
13.25 25 years of benchmarking. Stephen Watkins, former director, NHS Benchmarking Network, UK
13.55 Från data till kunskap. Jens Silfvander, operativ chef, Helseplan Nysam AB
14.10 Nyheter och analyser. Martin Rödholm
14.20 PAUS
14.35 Vi har ett resultat – barn- och ungdomspsykiatrin. Martin Rödholm
14.45 Reflektioner om BUP:s resultat. Sofia Mossfeldt, verskamhetschef BUP Sörmland
15.00 Vi har ett resultat – vuxenpsykiatrin. Martin Rödholm
15.10 Reflektioner om vuxenpsykiatrins resultat. Kristina Mårtensson, områdesdirektör Psykiatri och Habilitering, Region Västernorrland
15.25 Vi har ett resultat – rättspsykiatri. Martin Rödholm
15.35 Reflektioner om RPV:s resultat. Malin Hamrén, chefsöverläkare psykiatri och rättspsykiatri, Västerbotten
15.50 Avslutande reflektioner. Ing-Marie Wieselgren och Martin Rödholm

Webbsändning

Webbsändningen finns inspelad men den är inte textad och kan därför inte delas via webben. Kontakta uppdragpsykiskhalsa@skr.se om du vill ha tillgång till inspelningen på annat vis.