Webbsändning: Psykiatrin i siffror 2019

Datum: 18 maj 2020, kl 13:00 - 15:45
Organisatör: Uppdrag Psykisk Hälsa, Sveriges Kommuner och Regioner
Pris: Kostnadsfritt
Plats: Webbsändning
Målgrupp: Chefer inom psykiatrin, politiker, verksamhetsutvecklare och ansvariga för datainsamling

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

För femte året i rad arrangerar projektet Uppdrag Psykisk Hälsa (UPH) vid Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) konferensen Psykiatrin i Siffror.

Liksom tidigare år kommer stort fokus att ligga på resultatet från kartläggning av specialistpsykiatrin som genomförts av Nysam på uppdrag av UPH och Nätverket för styrning och ledning av psykiatrin vid SKR. Kartläggningen innehåller data från 2019 för den specialistpsykiatriska öppen- och heldygnsvården från samtliga regioner uppdelat på Barn- och ungdomspsykiatri, Vuxenpsykiatri och Rättspsykiatri.

Program för webbsändningen den 18 maj

13.00-13.10 Välkommen och inledning
Ing-Marie Wieselgren, SKR

13.10-13.30 Nyheter och analyser
Martin Rödholm, SKR

13.30-13.40 Vi har ett resultat – Barn- och ungdomspsykiatri
Martin Rödholm, SKR

13.40-13.55 Reflektioner om BUP:s resultat
Anna Ståhlkloo, Region Dalarna

13.55-14.05 Paus

14.05-14.15 Presentation av utsökningsverktyget
Håkan Bernhardsson, SKR

14.15-14.25 Vi har ett resultat – Vuxenpsykiatri
Martin Rödholm, SKR

14.25-14.40 Reflektioner om VUP:s resultat
Magnus Oleni, Region Halland

14.40-14.55 Paus

14.55-15.05 Vi har ett resultat – Rättspsykiatri
Martin Rödholm, SKR

15.05-15.20 Reflektioner om RPV:s resultat
Kaj Forslund, Region Stockholm

15.20-15.30 Nyheter från Nysam inför 2021
Jens Silfvander, Helseplan Nysam

15.30-15.45 Hur förklarar vi våra resultat?
Ing-Marie Wieselgren, SKR

Relaterat material