Webbsändning: Psykiatrin i siffror 2019

Gemensam ledning och styrning
Datum: 14 maj 2020, kl 10:00 - 15:00
Organisatör: Uppdrag Psykisk Hälsa, Sveriges Kommuner och Regioner
Pris: Kostnadsfritt
Plats: Webbsändning
Målgrupp: Chefer inom psykiatrin, politiker, verksamhetsutvecklare och ansvariga för datainsamling

För femte året i rad arrangerar projektet Uppdrag Psykisk Hälsa (UPH) vid Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) konferensen Psykiatrin i Siffror.

Liksom tidigare år kommer stort fokus att ligga på resultatet från kartläggning av specialistpsykiatrin som genomförts av Nysam på uppdrag av UPH och Nätverket för styrning och ledning av psykiatrin vid SKR. Kartläggningen innehåller data från 2019 för den specialistpsykiatriska öppen- och heldygnsvården från samtliga regioner uppdelat på Barn- och ungdomspsykiatri, Vuxenpsykiatri och Rättspsykiatri.

Detta år genomför vi hela konferensen på webben. Anmäl ditt deltagande redan idag, så får du information så snart programmet uppdateras. Preliminärt kommer vi ha ett inledande pass med föreläsningar och en möjlighet att ställa frågor under förmiddagen. Efter lunch planerar vi för workshops fokuserade på de olika verksamheterna, samt en gemensam uppsamling på slutet.

Välkomna!
Ing-Marie Wieselgren och Mikael Malm