Psykiatrin i siffror 2019 – save the date

Gemensam ledning och styrning
Datum: 14 maj 2020, kl 10:00 - 16:00
Organisatör: Uppdrag Psykisk Hälsa
Pris: Självkostnadspris, 795 kronor per person exkl. moms
Plats: Stockholm City Conference Centre, Norra Latin, Drottninggatan 71B
Målgrupp: Chefer inom psykiatrin, politiker, verksamhetsutvecklare och ansvariga för datainsamling
Anmälan

För femte året i rad arrangerar projektet Uppdrag Psykisk Hälsa (UPH) vid Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) konferensen Psykiatrin i Siffror.

Liksom tidigare år kommer stort fokus att ligga på resultatet från kartläggning av specialistpsykiatrin som genomförts av Nysam på uppdrag av UPH och Nätverket för styrning och ledning av psykiatrin vid SKR. Kartläggningen innehåller data från 2019 för den specialistpsykiatriska öppen- och heldygnsvården från samtliga regioner uppdelat på Barn- och ungdomspsykiatri, Vuxenpsykiatri och Rättspsykiatri.

Fler programpunkter tillkommer.

Välkommen!
Ing-Marie Wieselgren och Mikael Malm