Psykiatrin i siffror

Datum: 17 maj 2017, kl 10:00 - 16:00
Pris: Gratis
Plats: Sheraton hotell, Tegelbacken 6, Stockholm
Målgrupp: Chefer inom psykiatrin, politiker, verksamhetsutvecklare och ansvariga för datainsamling

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

Under dagen presenteras statistik från kartläggningen Benchmark Psykiatri – samarbete mellan Uppdrag Psykisk Hälsa och Nysam att presenteras.

Kartläggningen innehåller data från 2016 för den specialistpsykiatriska öppen- och heldygnsvården från samtliga landsting uppdelat på Barn- och ungdomspsykiatri, Vuxenpsykiatri och Rättspsykiatri. Speciellt inbjuden gäst är Stephen Watkins chef för NHS Benchmarking Network i England som kommer att berätta om deras erfarenheter av nationell datainsamling i
psykiatrin och internationella jämförelser.

Dessutom kommer Socialstyrelsen att presentera siffror för tvångsvården och berätta om sitt nya regeringsuppdrag för kvalitetsförbättring. Även intressanta panelsamtal om data inom psykiatrin utlovas. Vi riktar oss särskilt till dig som är chef eller beslutsfattare och gärna tillsammans med de som ansvarat för inrapporteringen i respektive landsting/region.