Psykiatrin i siffror

Gemensam ledning och styrning
Datum: 15 maj 2019, kl 10:00 - 16:00
Organisatör: Uppdrag Psykisk Hälsa
Pris: 600 kronor per person, exkl. moms
Plats: Piperska muren, Scheelegatan 14
Målgrupp: Chefer inom psykiatrin, politiker, verksamhetsutvecklare och ansvariga för datainsamling
Anmälan

För fjärde året i rad arrangerar projektet Uppdrag Psykisk Hälsa (UPH) vid Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) konferensen Psykiatrin i Siffror. Liksom tidigare år kommer stort fokus att ligga på resultatet från kartläggning av specialistpsykiatrin som genomförts av Nysam på uppdrag av UPH och Nätverket för styrning och ledning vid SKL. Kartläggningen innehåller data från 2018 för den specialistpsykiatriska öppen- och heldygnsvården från samtliga landsting uppdelat på Barn- och ungdomspsykiatri, Vuxenpsykiatri och Rättspsykiatri.

Programpunkter:

  • Kartläggningen av specialistpsykiatrin 2018 – metod och resultat
  • Besök i öppenvården; Kvantitet eller kvalitet?
  • Bemanning i heldygnsvård: Hur ska den vara?
  • Samverkan vid utskrivning: Hur går det?