Psykiatrin i siffror 2018

Datum: 15 maj 2019, kl 10:00 - 16:00
Organisatör: Uppdrag Psykisk Hälsa
Plats: Piperska muren, Scheelegatan 14
Målgrupp: Chefer inom psykiatrin, politiker, verksamhetsutvecklare och ansvariga för datainsamling

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

För fjärde året i rad arrangerar projektet Uppdrag Psykisk Hälsa (UPH) vid Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) konferensen Psykiatrin i Siffror. Liksom tidigare år kommer stort fokus att ligga på resultatet från kartläggning av specialistpsykiatrin som genomförts av Nysam på uppdrag av UPH och Nätverket för styrning och ledning vid SKL.

Kartläggningen innehåller data från 2018 för den specialistpsykiatriska öppen- och heldygnsvården från samtliga landsting uppdelat på Barn- och ungdomspsykiatri, Vuxenpsykiatri och Rättspsykiatri.

Program

10.00-10.10 Välkomna
Martin Rödholm, Ing-Marie Wieselgren och Mikael Malm, Sveriges Kommuner och Landsting

10.10-10.30 Psykiatrin i siffror 10 år
Ing-Marie Wieselgren, SKL

Besök i öppenvården: kvantitet och kvalitet
10.30-10.40 Inledning
Martin Rödholm, SKL

10.40-10.55 Vad är viktigt egentligen?
Mårten Jansson, NSPH

10.55-11.00 Bensträckare

11.00-12.00 Arbetssätt inom psykiatrisk öppenvård – två exempel
Anna Antonelli, verksamhetschef WeMind Göteborg och ett exempel från Nätverket för styrning och ledning av psykiatrin

12.00-13.00 Lunch

Hållbar bemanning i psykiatrisk heldygnsvård
13.00-13.10 Psykiatrin i Siffror 2018: Vårdplatser, bemanning och ekonomi
Martin Rödholm, SKL

13.10-13.50 Så här bemannar vi – två exempel
Magnus Oleni, verksamhetschef psykiatrisk heldygnsvård, Hallands Sjukhus och ett exempel från Nätverket för styrning och ledning av psykiatrin

13.50-14.00 Röster från auditoriet

Samverkan vid utskrivning: Hur går det med nya lagen?
14.00-14.10 Inledning
Mikael Malm, SKL

14.10-14.30 Från 30 till 3 dagar – hur många vårddagar har frigjorts?
Jan-Olov Strandell, Gävle

14.30-15.00 Eftermiddagsfika
Framtidens möjligheter

15.00-16.00 Satsningar på psykisk hälsa – hur blir det?
Vård- och insatsprogram – giljotin eller räddning?
Ing-Marie Wieselgren, SKL och deltagare från auditoriet