”Psykiatriambulanser” och andra mobila lösningar

Datum: 11 december 2020, kl 09:00 - 12:00
Organisatör: Uppdrag psykisk hälsa, SKR
Plats: Workshopen kommer genomföras via Zoom och länken skickas ut senast dagen innan
Målgrupp: Chefer och verksamhetsutvecklare inom specialistpsykiatri, ambulanssjukvård, och primärvård

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

Regeringen har ett stort fokus på att regionerna ska införa psykiatriambulanser. Den bakomliggande frågan är hur vi genom olika mobila lösningar kan förbättra tillgänglighet och kvalitet för patienter som behöver akut stöd.

  • Hur ser behoven ut i olika regioner?
  • Vilka lösningar finns idag och vad behöver utvecklas?
  • Hur kan vi tillsammans genomföra ett nationellt och regionalt utvecklingsarbete ?

SKR vill  genom denna workshop skapa dialog och inspiration för att främja ett regionalt utvecklingsarbete och samarbete mellan relevanta aktörer. Ett antal regioner kommer bidra med erfarenheter.