Projektplaner, behovsanalys och vinjettarbete

Datum: 14 maj 2018
Organisatör: Uppdrag Psykisk Hälsa (SKL)
Pris: Kostnadsfritt
Plats: Elite Hotel Marina Plaza, Helsingborg
Målgrupp: Aktiva pilotområden inom projektet med elevhälsobaserad modell, styrgrupper och lokala processledare. 1-2 personer från skola/elevhälsa, 1-2 personer från socialtjänst, samt 1-2 personer från hälso- och sjukvård

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

Detta är årets andra workshop i utvecklingsarbetet för en elevhälsobaserad modell med förstärkta och tidiga insatser för psykisk hälsa.

Arbetet under denna workshop innebar att områdena beskrev sina behovsanalyser inför arbetet med projektplan och handlingsplan. Vi fick en presentation av Folkhälsomyndigheten som ansvarar för utvärderingen av utvecklingsarbetet. Vi arbetade även områdesvis med ”Barnets väg till hjälp” utifrån en teoretisk modell till en praktisk modell med vinjetter där arbetsflöde och aktiviteter kopplades till barnets behov.

Material från dagen