Projektplaner, behovsanalys och vinjettarbete

Datum: 14 maj 2018
Organisatör: Uppdrag Psykisk Hälsa (SKL)
Pris: Kostnadsfritt
Plats: Elite Hotel Marina Plaza, Helsingborg
Målgrupp: Aktiva pilotområden inom projektet med elevhälsobaserad modell, styrgrupper och lokala processledare. 1-2 personer från skola/elevhälsa, 1-2 personer från socialtjänst, samt 1-2 personer från hälso- och sjukvård

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av eventuellt material från dagen.

Vi vill bjuda in er i nätverket till en andra workshop i utvecklingsarbetet för en elevhälsobaserad modell med förstärkta och tidiga insatser för psykisk hälsa.

Material från dagen