PRIO-nätverk

Datum: 9 februari 2016, kl 10:00 - 16:00
Plats: Hilton Hotel Stockholm (Guldgränd 8, Slussen)
Målgrupp: Endast för inbjudna i nätverket

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

Socialdepartementet i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting inbjuder till PRIO-nätverk.