PRIO-nätverk

Datum: 9 February 2016, kl 10:00 - 16:00
Plats: Hilton Hotel Stockholm (Guldgränd 8, Slussen)
Målgrupp: Endast för inbjudna i nätverket

Den här händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av materialet.

Socialdepartementet i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting inbjuder till PRIO-nätverk.