Personcentrerad vård och omsorg vid komplex psykiatrisk problematik

Datum: 31 maj 2023, kl 13:00 - 16:00
Organisatör: SKR och Socialstyrelsen
Plats: Webbinarium på plattformen Zoom
Målgrupp: Vård- och omsorgspersonal, socialtjänst, chefer och beslutsfattare på olika nivåer i verksamheter som möter personer med psykisk funktionsnedsättning.

SKR och Socialstyrelsen bjuder in till ett seminarium som fokuserar på hur hälso- och sjukvården och socialtjänst genom en personcentrerad och kunskapsbaserad vård och omsorg kan skapa förutsättningar för återhämtning och ett meningsfullt liv för personer med komplex psykiatrisk problematik.

Målet med seminariet är att du som arbetar med målgruppen ska få med dig kunskap, insikter, inspiration och goda exempel för att arbeta vidare med omställningen till en personcentrerad vård och omsorg.

Att arbeta för en personcentrerad vård och omsorg är en viktig del i den nationella omställningen mot en god och nära vård och arbetet mot framtidens socialtjänst. Men vad innebär personcentrerad vård och omsorg i mötet med personer med komplex psykiatrisk problematik?

  • Hur kan hälso- och sjukvård och socialtjänst, i praktiken möta personer med allvarliga psykiatriska tillstånd, funktionsnedsättning och omfattande behov? Det kan tillexempel handla om samsjuklighet mellan beroende- och psykossjukdom, allvarliga självskador och autism, suicidalitet, hemlöshet och social utsatthet.
  • Vad krävs av personalen, ledningen och organisationen?
  • Hur kan man göra när personen inte vill ta emot vård och stöd som erbjuds men omgivningen ser stora behov?

Program

Komplexa behov
Min egen erfarenhet av omfattande och komplexa behov och min resa mot återhämtning.
Mårten Jansson, utredare NSPH
Linnea Gustafsson, Hjärnkollambassadör

Psykisk funktionsnedsättning
Vad innebär psykisk funktionsnedsättning och vad krävs av personalen som möter personen för att vård och omsorg ska vara personcentrerad.
Lennart Lundin, psykolog och vice ordförande Schizofreniförbundet

Vad händer på området på Socialstyrelsen, SKR och UPH?
Louise Kimby, utredare Socialstyrelsen, Kristina Videla, Uppdrag Psykisk Hälsa, Zophia Mellgren, SKR

Professionellt och personligt ansvar i psykiatrisk omvårdnad
Sebastian Gabrielsson, biträdande professor och docent i omvårdnad, Luleå tekniska universitet

Hur personligt ombud arbetar personcentrerat och stödjer personer i mötet med samhällsaktörer
Eva Bergmark, verksamhetschef och personligt ombud Region Kronoberg

Att arbeta mobilt efter personens behov
Marie-Louise Karlsson, enhetschef, SPOT teamet Region Västernorrland
Anna Joald, enhetschef, SPOT teamet Region Västernorrland

Capio Pelarbacken – vård till personer i akut hemlöshet på deras villkor
Klara Essemyr, psykolog, Capio Vård för hemlösa Pelarbacken
Maria Immala, enhetschef Capio Vård för hemlösa Pelarbacken

Att leda en personcentrerad vård och omsorg
Vad krävs av mig som chef och vad krävs av organisationen
Maria Immala, enhetschef Capio Vård för hemlösa Pelarbacken
Maria Bendtssen Kronkvist, verksamhetschef Nytida Friaborg Behandlingshem

Panelsamtal och avslutning

Webbsändningen finns inspelad men den är inte textad och kan därför inte delas via webben. Kontakta uppdragpsykiskhalsa@skr.se om du vill ha tillgång till inspelningen på annat vis.

Relaterat material