Personcentrering vid psykiatriska tillstånd och samsjuklighet

Datum: 25 oktober 2023, kl 13:00 - 15:15
Organisatör: SKR och Socialstyrelsen
Pris: Kostnadsfritt
Plats: Webbinarium på plattformen Zoom
Målgrupp: Vård- och omsorgspersonal, socialtjänst, chefer och beslutsfattare på olika nivåer i verksamheter som möter personer med psykiatriska tillstånd och samsjuklighet med beroende/skadligt bruk.

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

I samarbete mellan Socialstyrelsen och SKR anordnas webbinarier som fokuserar på möjligheter när vård och omsorg ställer om till ett personcentrerat arbetssätt.

Personcentrerad vård och omsorg organiseras kring personen så att hen får en starkare roll och mer inflytande. Arbetssättet präglas av samarbete mellan olika aktörer, att personalen lyssnar på personens berättelse, en strävan efter att skapa tillitsfulla relationer och att insatserna som erbjuds är anpassade efter personens önskan, behov och förutsättningar.

Målet är att du som arbetar med målgruppen ska få med dig kunskap om och inspiration till hur ni på din arbetsplats kan utveckla en personcentrerad vård och omsorg.

Program

13.00–13.10 Inledning, presentation av dagen

 • Louise Kimby, Socialstyrelsen
 • Alinda Blomkvist, Socialstyrelsen
 • Zophia Mellgren, SKR
 • Kristina Videla, SKR

13.10–13.30 Rätt stöd och vård
När jag kom till insikt och fick rätt våd och stöd.

 • Clara Skogholt, Hjärnkollambassadör med erfarenhet av psykiatriska tillstånd och samsjuklighet med beroende
 • Mårten Jansson, Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH).

13.30–13.50 Samsjuklighetsutredningen
Samsjuklighetsutredningens fokus på en personcentrerad, behovsanpassad och samordnad vård och omsorg.

 • Zophia Mellgren, tidigare SKR:s expert i samsjuklighetsutredningen

13.50–14.10 Tillitsfulla relationer i vård och omsorg
Vikten av att bygga tillitsfulla relationer i vård och omsorg och hur man når dit.

 • Git-Marie Ejneborn Looi, specialistsjuksköterska psykiatrisk vård, lektor, docent, författare

14.10–14.20 Paus

14.20–14.40 Personcentrerat arbetssätt, evidensbaserade metoder
Praktisk implementering av ett personcentrerat arbetssätt och evidensbaserade metoder i Boende med särskild service enligt LSS för personer med samsjuklighet i Göteborgs stad.

 • Anna Johansson, enhetschef
 • Goitom Aebyo, stödpedagog

14.40–15.00 Personens behov och förutsättningar
Så erbjuder vi vård och stöd utifrån personens behov och förutsättningar på ACT- teamet i Malmö.

 • Johanna Nilsson, IPS specialist
 • Anders Evaldsson, socialsekreterare
 • Cassie Merenick, specialistsjuksköterska psykiatrisk vård

15.00–15.15 Avslutande samtal

Se seminariet i efterhand

Du kan se webbinariet i 14 dagar i efterhand via denna länk