Peer Support – Seminarium

Datum: 25 maj 2016, kl 13:00 - 16:30
Pris: 350 kronor
Plats: ABF-Huset, Stockholm

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

Peer Support är den första utbildningen av professionella kamratstödjare i Sverige, och bygger på brukarnas självupplevda kunskaper.

NSPH bjuder in till en inspirationsdag om peer support, en ny yrkesroll inom hälso- och sjukvården samt socialpsykiatrin. För att skapa en första diskussion om vilka möjligheter vi ser för professionella kamratstödjare i Sverige har vi bjudit in den världsledande peer support-forskaren Julie Repper.

Allmänna Arvsfonden har avsatt 2,2 miljoner kronor för NSPH:s treåriga projekt för att samordna de framväxande utbildningarna av professionella kamratstödjare inom vården. Peer support innebär att personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa eller kognitiva funktionsnedsättningar blir professionellt verksamma som stödpersoner inom verksamhet som ger vård, stöd eller rehabilitering. Utvecklingen går snabbt och flera aktörer står nu redo att anställa egenerfarna stödpersoner inom vård och omsorg. Syftet med seminariet är att deltagarna ska få kunskap om det utvecklingsarbete som pågår i framförallt England och ge inspiration till fortsatta satsningar ute i landet.

Program för den 25 maj

13.00- 13.15    Introduktion till programmet av Kjell Broström och Sonny Wåhlstedt, NSPH

13.15 -14.00    Föredrag av dr Julie Repper om de internationella erfarenheterna av peer support

14.00 – 14.30   Frågor och reflektioner kring föredraget

14.30 – 15.00   Fikapaus

15.00 -15.30    Presentation av NSPH:s satsning på peer support i Sverige

15.30 – 15.45   Kortare paus

15.45 – 16.30   Panelsamtal kring peer support. Mer information om deltagarna kommer senare.

16.30                Dagen avslutas