Dec 6

Överenskommelsen psykisk hälsa – resultat 2017 och förutsättningar 2018

Välkommen till en webbsändning med fokus på 2017 och 2018 års överenskommelser inom psykisk hälsa-området.

Under dagen kommer vi att bland annat gå igenom dessa punkter:

  • Resultat 2017
  • Överenskommelsen 2018
  • Resurscentra och struktur för kunskapsutbyte
  • Utvecklingsarbete på Uppdrag Psykisk Hälsa

Webb-TV:  Överenskommelsen psykisk hälsa

Dokument från dagen

Elevers psykiska hälsa – en förstudie hösten 2017

Förstärkta arbetssätt i Primärvården

Hur mår BUP

Möte med PRIO-samordnarna 6 december 2017

Psykisk hälsa programområde och resurscentra PRIO 6 dec 2017

Socialstyrelsens plan för uppföljnings- och utvärderingsarbete 2017–2019

Tillgänglighet och väntetider inom BUP

Trygga Möten med mötescirkel

Överenskommelsen psykisk hälsa – resultat 2017 och förutsättningar 2018

  • Plats: webbsändning
  • Senast ändrad den 7 december 2017