Överenskommelsen psykisk hälsa 2018

Datum: 24 september 2018, kl 14:00 - 17:00
Organisatör: Uppdrag Psykisk Hälsa vid Sveriges Kommuner och Landsting
Målgrupp: Kontaktpersoner i kommuner och landsting för överenskommelsen psykisk hälsa samt övriga intresserade.

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

Den 24 september bjuder Uppdrag Psykisk Hälsa in till en webbsändning om 2018 års överenskommelse inom området psykisk hälsa. Webbsändningen kommer att fokusera på redovisningen av analys och handlingsplaner samt på uppföljning och framtida satsningar. Medverkande är bland annat Kerstin Evelius, nationell samordnare för utveckling och samordning av insatser inom området psykisk hälsa, Kristina Sinadinovic från Socialstyrelsen och Ing-Marie Wieselgren från Uppdrag Psykisk Hälsa på SKL.

Under webbsändningen kommer vi bland annat att ta upp:

  • Genomgång av inmatningsverktyget
  • Socialstyrelsens uppföljning
  • Framtiden
  • Övriga frågor

Det kommer även att finnas möjlighet att skicka in era egna frågor – skicka dem i förväg eller under sändning till sofie.johansson@skl.se.