Överenskommelse psykisk hälsa 2019 med inriktning psykisk ohälsa hos barn och unga

Datum: 26 augusti 2019, kl 13:00 - 14:00
Organisatör: Uppdrag Psykisk Hälsa
Pris: Gratis
Plats: Webbsändning
Målgrupp: Chefer inom BUP och första linjens vård, samordnare för väntetider, länssamordnare för arbetet inom ramen för överenskommelsen psykisk hälsa (PRIO-samordnare) samt regionernas kontaktpersoner för överenskommelsen psykisk hälsa

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

Vad förväntas att regionerna ska genomföra under 2019 och på vilket sätt ska det rapporteras?

Vi går igenom överenskommelsen och vad den innebär för regionerna samt hur rapporteringen ska ske.

Enligt överenskommelsen utgår 250 miljoner till regionerna för insatser som syftar till att förebygga psykisk ohälsa hos barn och unga samt att säkerställa att barn och unga med psykisk ohälsa ska få tidig och effektiv vård och behandling. Medlen ska användas till förebyggande och tidiga insatser för barn och unga som har eller riskerar att drabbas av psykisk ohälsa. Mål för tillgänglighet är att den förstärkta vårdgarantin i primärvården uppfylls för barn och unga med psykisk ohälsa.

Ytterligare 380 miljoner kronor fördelas till regionerna för insatser som syftar till att korta köerna i barn- och ungdomspsykiatrin.

Redovisning

Tillgängligheten till primärvård eller annan vård inom första linjen för barn och unga med psykisk ohälsa ska redovisas till SKL:s väntetidsdatabas.

Specialistpsykiatrins tillgänglighet till första besök för barn och unga, tid till fördjupad utredning eller behandling ska redovisas i SKL:s väntetidsdatabas.

Läs gärna innan seminariet och skicka frågor i förväg till anna.ostbom@skl.se eller under sändningen.

https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/omoss/overenskommelser/

https://www.vantetider.se/veta-mer/Barn-och-unga-med-psykisk-ohalsa/

Följ sändningen på https://csp.screen9.com/preview/YLGlA2Rk8gd4wWmq092V_9c-uggbKI60fIJ4ASDeAe92vtXHmWZoGGWIQNpL1EFK

Relaterat material