Migration och psykisk hälsa

Migration och psykisk hälsa
Datum: 22 april 2021, kl 11:00 - 12:00
Plats: Webbinarium på Microsoft Teams
Målgrupp: Medarbetare inom kommuner och regioner som arbetar med migration och psykisk hälsa, även för medarbetare inom myndigheter, civilsamhälle och andra organisationer som arbetar med dessa frågor.

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

Välkommen till det första öppna samordningsmötet om migration och psykisk hälsa!

Detta samordningsmöte är öppet för alla organisationer som på något sätt arbetar inom området. Syftet är att samordna det arbete som redan görs för att öka synergier och minska dubbelarbete, och att bidra till att de insatser som erbjuds motsvarar helheten och omfattningen av de behov som finns. Vi antecknar alla tips och förslag som kommer upp under mötet och delar anteckningarna efteråt, men vi spelar inte in själva mötet.

Samordningsmötet är tänkt att vara återkommande. Nästa samordningsmöte är planerat till 3 juni kl 11.00-12.00. Om du vill ha en inbjudan till kommande samordningsmöten, kontakta henrik.tuner@skr.se.

Samordningsmötet är en aktivitet inom ramen för SKR:s Kraftsamling för psykisk hälsa. Allt deltagande i Kraftsamlingen bygger på allas gemensamma engagemang. Var och en deltar utifrån sitt eget mandat inom den egna organisationen.

Program 22 april

 • Traumastödet, ett nytt material för att arbeta i grupp med personer som har upplevt trauma och har behov av stöd. Viveca Axelsson, SKR.
 • Fördjupningsprogram om psykisk hälsa och välbefinnande inom samhällsorienteringen för nyanlända, Katarina Carlzén, MILSA.
 • Ny delarena om migration och psykisk hälsa med fördjupningar inom:
  • Att arbeta med tolk
  • Rätten till vård
  • Tortyrskador
  • Kommande arbetsmöte 17 maj kl 15.00-16.30
 • Övriga initiativ inom området
 • Inför nästa samordningsmöte 3 juni