Öppet forum för psykisk hälsa – meningsfull heldygnsvård

Kraftsamling psykisk hälsa
Datum: 15 februari 2024, kl 11:45 - 12:30
Organisatör: Uppdrag Psykisk Hälsa vid Sveriges Kommuner och Regioner
Pris: Kostnadsfritt, ingen anmälan krävs
Plats: Digitalt via Teams
Målgrupp: Öppet att delta för alla som är intresserade av frågorna

SKR bjuder in till regelbundna digitala mötesserier med olika tema för omvärldsbevakning, erfarenhetsutbyte och att skapa nya kontaktytor mellan mötesdeltagare. Öppet forum meningsfull heldygnsvård har möten varannan vecka. Kontakta kristina.videla@skr.se om du vill få framtida inbjudningar till din kalender.

Temat den 15 februari är Egenerfarnas bidrag till verksamhetsutveckling inom psykiatrisk heldygnsvård.

Medverkande:

  • Per Granvik, Verksamhetsutvecklare Vuxenpsykiatrin Trelleborg/Malmö, ansvarig för Kunskapscenter Peer Support i Region Skåne, tillsammans med peer supporter Mio de la Costa
  • Inka Helispää Rodriguez Brukarinflytandesamordnare – BISAM och Karin Lingman Medarbetare med Brukarerfarenhet – MB från Norra Stockholms psykiatri
  • Kristina Videla, ansvarig SKR för En meningsfull heldygnsvård

Innehåll:

  • Vi får höra om Skånes arbete med Peer Support som pågått i 12 år och där det idag finns ca 30 anställda, främst inom vuxenpsykiatrin. Vilka arbetsuppgifter har man? På vilka sätt förbättras stödet till patienterna? Hur upplever patienter stödet? Vilka utmaningar finns i rollen som peer supporter?
  • Karin Lingman MB och Inka Rodriguez BISAM på Norra Stockholms psykiatri kommer kort berätta om hur upplägget i Stockholm är och hur de jobbar med patienters inflytande i vården.

Efter presentationerna finns tid för frågor och reflektioner.

Relaterat material