Öppet forum för psykisk hälsa – meningsfull heldygnsvård

Kraftsamling psykisk hälsa
Datum: 11 april 2024, kl 11:45 - 12:30
Organisatör: Uppdrag Psykisk Hälsa vid Sveriges Kommuner och Regioner
Pris: Kostnadsfritt, ingen anmälan krävs
Plats: Digitalt via Teams
Målgrupp: Öppet att delta för alla som är intresserade av frågorna

SKR bjuder in till regelbundna digitala mötesserier med olika tema för omvärldsbevakning, erfarenhetsutbyte och att skapa nya kontaktytor mellan mötesdeltagare. Öppet forum meningsfull heldygnsvård har möten varannan vecka. Kontakta kristina.videla@skr.se om du vill få framtida inbjudningar till din kalender.

Mötet den 11 april har tema Uppföljningssamtal efter tvångsåtgärd.

Medverkande:

  • Julia Pivén, Hjärnkollambassadör
  • Jenny Wetterling, sjuksköterska, egenerfaren, RSMH.
  • Sofia Åhlqvist, utredare Socialstyrelsen, leg psykolog & psykoterapeut
  • Erik Stenmark, Skötare, avd 23, St. Görans Sjukhus
  • Kristina Videla, ansvarig SKR för En meningsfull heldygnsvård

Innehåll:

  • Julia och Jenny delar erfarenheter av tvångsåtgärder ur ett egenerfaret perspektiv. Hur påverkar det relationen till personalen som medverkat? Vad behövs för att reparera tilliten till personalen och ”psykiatrin” i stort?
  • Sofia introducerar det nya kunskapsstödet Uppföljande samtal efter tvångsåtgärd. Hur kan det användas? Varför är det viktigt?
  • Erik berättar om hur han ser att kunskapsstödet kan bidra till bättre tvångsvård.

Efter presentationen finns tid för frågor och reflektioner.