Öppet forum för psykisk hälsa – meningsfull heldygnsvård

Kraftsamling psykisk hälsa
Datum: 14 mars 2024, kl 11:45 - 12:30
Organisatör: Uppdrag Psykisk Hälsa vid Sveriges Kommuner och Regioner
Pris: Kostnadsfritt, ingen anmälan krävs
Plats: Digitalt via Teams
Målgrupp: Öppet att delta för alla som är intresserade av frågorna

SKR bjuder in till regelbundna digitala mötesserier med olika tema för omvärldsbevakning, erfarenhetsutbyte och att skapa nya kontaktytor mellan mötesdeltagare. Öppet forum meningsfull heldygnsvård har möten varannan vecka. Kontakta kristina.videla@skr.se om du vill få framtida inbjudningar till din kalender.

Temat den 14 mars är Stöd vid svåra känslor och situationer – Nedtrappning.

Medverkande:

  • Sandra Bredberg och Elin Karlsson, bägge arbetar som skötare på avd. 7, Rättspsykiatriska kliniken Örebro. De är Safewards-metodstödjare och Fysiskt bemötande instruktörer.
  • Hjärnkollambassdör /egenerfaren, ej klart ännu vem som medverkar.
  • Kristina Videla, ansvarig SKR för En meningsfull heldygnsvård

Innehåll:

Sandra och Elin beskriver hur man på avd. 7 systematiskt använder sig av Safewardsinsatsen Nedtrappning. I det förebyggande arbetet genom introduktion till nya medarbetare på avdelningen och hur man håller arbetssättet aktuellt och levande i arbetsgruppen. Hur nedtrappning fungerar som stöd när situationer uppstår på avdelningen och även hur det används i spegling efteråt för att bidra till reflektion och lärande.

Efter presentationen finns tid för frågor och reflektioner.