Öppet forum för psykisk hälsa – barn och unga

Kraftsamling psykisk hälsa
Datum: 16 april 2024, kl 12:00 - 12:30
Organisatör: Uppdrag Psykisk Hälsa vid Sveriges Kommuner och Regioner
Pris: Kostnadsfritt
Plats: Digitalt via Teams
Målgrupp: Öppet att delta för alla som är intresserade av frågorna

SKR bjuder in till regelbundna digitala mötesserier med olika tema för omvärldsbevakning, erfarenhetsutbyte och att skapa nya kontaktytor mellan mötesdeltagare.

Öppet forum (tidigare kallat Öppen samordning) barn och unga har möten var tredje vecka på lunchtid, för att så många som möjligt ska kunna delta.

Mötestemat denna gång är Hur kan socialtjänsten bidra i ärenden om problematiskt skolfrånvaro genom samverkan och stöd?

Under mötet kommer vi att få höra Ausdis Collberg, Madelene Strängdal och Sofia Ward från Samverkansteamet för ökad skolnärvaro Hisingen berätta om deras arbete och vad de erbjuder skolor på Hisingen. Under mötet deltar även Gisela Appelgren och Emma Söderholm som kommer att berätta om den modell de tagit fram om hur socialtjänsten kan arbeta kring problematisk skolfrånvaro.

Hör av dig till ellinor.holm@skr.se om du vill få framtida inbjudningar till din kalender.

Delta via Teams

Delta via Teams, via denna länk.