Öppet forum för psykisk hälsa – barn och unga

Kraftsamling psykisk hälsa
Datum: 26 mars 2024, kl 12:00 - 12:30
Organisatör: Uppdrag Psykisk Hälsa vid Sveriges Kommuner och Regioner
Pris: Kostnadsfritt
Plats: Digitalt via Teams
Målgrupp: Öppet att delta för alla som är intresserade av frågorna

SKR bjuder in till regelbundna digitala mötesserier med olika tema för omvärldsbevakning, erfarenhetsutbyte och att skapa nya kontaktytor mellan mötesdeltagare.

Öppet forum (tidigare kallat Öppen samordning) barn och unga har möten var tredje vecka på lunchtid, för att så många som möjligt ska kunna delta. Hör av dig till ellinor.holm@skr.se om du vill få framtida inbjudningar till din kalender.

Mötestemat denna gång är ätstörningar. Under mötet kommer vi att få höra Helena Forsman och Fredrika Sandell från Frisk & Fri berätta om deras arbete, bland annat den årliga vårdrapport som tittar på erfarenheter (från både drabbade och närstående) av vård för ätstörningar under det senaste året. Under mötet deltar även Anne-Line Solberg och Almira Osmanovic Thunström från Ätstörningscentrum i Västra Götalandsregionen för att berätta om deras Instagramkonto @uppdragatstorning. Instagramkontot är som en motpol till vilseledande och negativt innehåll om kropp och hälsa på sociala medier och ger bland annat information om ätstörningsvården, var den finns, vad den går ut på och vilka som jobbar där.

Delta via Teams

Delta via Teams, via denna länk.