Öppet forum för psykisk hälsa – barn och unga

Kraftsamling psykisk hälsa
Datum: 5 mars 2024, kl 12:00 - 12:30
Organisatör: Uppdrag Psykisk Hälsa vid Sveriges Kommuner och Regioner
Pris: Kostnadsfritt
Plats: Digitalt via Teams
Målgrupp: Öppet att delta för alla som är intresserade av frågorna

SKR bjuder in till regelbundna digitala mötesserier med olika tema för omvärldsbevakning, erfarenhetsutbyte och att skapa nya kontaktytor mellan mötesdeltagare.

Öppet forum (tidigare kallat Öppen samordning) barn och unga har möten var tredje vecka på lunchtid, för att så många som möjligt ska kunna delta. Hör av dig till ellinor.holm@skr.se om du vill få framtida inbjudningar till din kalender.

Delta via Teams

Delta via Teams, via denna länk.