Öppen samordning: vuxna och äldre

Kraftsamling psykisk hälsa
Datum: 17 november 2023, kl 13:00 - 14:00
Organisatör: Uppdrag Psykisk Hälsa vid Sveriges Kommuner och Regioner
Pris: Kostnadsfritt
Plats: Digitalt via Zoom
Målgrupp: Öppet att delta för alla som är intresserade av frågorna

SKR bjuder in till regelbundna digitala mötesserier med olika tema för omvärldsbevakning, erfarenhetsutbyte och att skapa nya kontaktytor mellan mötesdeltagare.

Öppen samordning vuxna och äldre har möten var fjärde vecka mellan 13.00-14.00. Hör av dig till maria.svernehem@skr.se om du vill få framtida inbjudningar till din kalender.

Den 17 november deltar bl.a. personer från Bräcke Diakoni och NKA som föreläsare.

Delta via Zoom

Delta via Zoom, via denna länk.