Öppen samordning: vuxna och äldre

Kraftsamling psykisk hälsa
Datum: 15 december 2023, kl 13:00 - 14:00
Organisatör: Uppdrag Psykisk Hälsa vid Sveriges Kommuner och Regioner
Pris: Kostnadsfritt
Plats: Digitalt via Zoom
Målgrupp: Öppet att delta för alla som är intresserade av frågorna

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

SKR bjuder in till regelbundna digitala mötesserier med olika tema för omvärldsbevakning, erfarenhetsutbyte och att skapa nya kontaktytor mellan mötesdeltagare.

Öppen samordning vuxna och äldre har möten var fjärde vecka mellan 13.00-14.00. Hör av dig till maria.svernehem@skr.se om du vill få framtida inbjudningar till din kalender.

Program

  • Röda korset – Projektet ”Mitt hjärtas syster”
  • Julia Svahn anhörigkonsulent – om motiverande samtal vid anhörigstöd
  • Agneta Björck presenterar pågående Arvsfondsprojekt över landet

Delta via Zoom

Delta via Zoom, via denna länk.