Öppen samordning migration och psykisk hälsa – tema kompetensväxling

Kraftsamling psykisk hälsa
Datum: 18 februari 2022, kl 12:00 - 12:45
Organisatör: Sveriges Kommuner och Regioner
Pris: Kostnadsfritt
Plats: Webbinarium på plattformen Microsoft Teams

Internationella studier visar att det finns många barriärer för mindre priviligierade och utsatta befolkningsgrupper såsom asylsökande, flyktingar och nyanlända vad gäller tillgång till vetenskapligt beprövande psykologiska interventioner.

Barriären finns både på system-, behandlare- och patientnivå och kan handla om diskriminerande lagar och olika former av stigma, bristande kulturkompetens hos personal, personalbrist eller låg utbildning, språksvårigheter, bristande kunskaper om psykisk hälsa hos patienter/hjälpsökande.

En av de strategier som tillämpas globalt särskilt i låg och medelinkomstländer för att minska barriärerna heter kompetensväxling eller ”task sharing”. Strategin handlar om att psykologisk kompetens förs över från högutbildade, högspecialiserade behandlare som är svårtillgängliga till hälsoarbetare som finns nära målgruppen; geografiskt och bakgrundsmässigt (kultur, utbildningsnivå, språkmässigt, osv), vilket kan leda till minskade barriärer till interventionerna i fråga.

Som Vikram Patel, en av grundarna av kompetensväxling globalt uttrycker det handlar strategin även om demokratisering av medicinsk/psykologiska kunskaper och makten som via task-shifting delegeras till många fler i samhället. Han tillägger: för att nå visionen hälsa för all behöver vi involvera alla i samhället. Kompetensväxling, särskilt i höginkomstländer, innebär många utmaningar och risker som behöver adresseras.

Medverkande:

  • Shervin Shahnavaz, Med. dr. Leg psykolog. Leg. psykoterapeut. Universitetsadjunkt, Vice ordförande vid Karolinska Institutets råd för miljö och hållbar utveckling
  • Erica Mattelin, psykolog, avdelningen för Barnafrid, Linköpings Universitet

Shervin och Erica representerar även Nätverket för global psykisk hälsa, klicka här för mer information: http://globalpsykiskhalsa.org/.

Föredragen finns inspelade men de är inte textade och kan därför inte delas via webben. Kontakta uppdragpsykiskhalsa@skr.se om du vill ha tillgång till inspelningen på annat vis.