Öppen samordning: meningsfull heldygnsvård

Kraftsamling psykisk hälsa
Datum: 23 november 2023, kl 11:45 - 12:30
Organisatör: Uppdrag Psykisk Hälsa vid Sveriges Kommuner och Regioner
Pris: Kostnadsfritt
Plats: Digitalt via Teams
Målgrupp: Öppet att delta för alla som är intresserade av frågorna

SKR bjuder in till regelbundna digitala mötesserier med olika tema för omvärldsbevakning, erfarenhetsutbyte och att skapa nya kontaktytor mellan mötesdeltagare.

Öppen samordning meningsfull heldygnsvård har möten varannan vecka. Hör av dig till kristina.videla@skr.se om du vill få framtida inbjudningar till din kalender.

Individ- och situationsanpassad krisintervention

Medverkande:
Åsa Höij, Hjärnkollambassadör, vice förbundsordf. RSMH, medverkar NAG Schizofreni
Maria Skott, utvecklingsansvarig Psykiatri Nordväst, ordf. NAG Schizofreni
Sabina Bonde (eller annan representant), överläkare Norra Stockholms Psykiatri, mott. för nydebuterade psykossjukdomar
Louise Kimby, utredare Socialstyrelsen
Kristina Videla, ansvarig för Uppdrag Psykisk Hälsas arbete med En meningsfull heldygnsvård

Innehåll:
Denna gång ägnar vi oss åt krisintervention och belyser det ur patient- och verksamhetsperspektiv. Vilket stöd önskar man som patient få när man är i kris och vad har krisplanen för betydelse? Hur kan krisintervention genomföras så både individen och närmsta anhöriga får ett gott stöd?
Titta gärna i förväg på det material kring Krisintervention som finns på Vård och insats.
Efter presentationen finns tid för frågor och reflektioner över möjligheterna att stötta patienter i sin återhämtning under tiden i heldygnsvård.

Det praktiska:
Tiden är kort – logga in i tid så vi startar i tid 11.45!

Delta via Teams

Delta via Teams, via denna länk.