Öppen samordning: meningsfull heldygnsvård

Kraftsamling psykisk hälsa
Datum: 7 december 2023, kl 11:45 - 12:30
Organisatör: Uppdrag Psykisk Hälsa vid Sveriges Kommuner och Regioner
Pris: Kostnadsfritt
Plats: Digitalt via Teams
Målgrupp: Öppet att delta för alla som är intresserade av frågorna

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

 

SKR bjuder in till regelbundna digitala mötesserier med olika tema för omvärldsbevakning, erfarenhetsutbyte och att skapa nya kontaktytor mellan mötesdeltagare. Öppen samordning meningsfull heldygnsvård har möten varannan vecka. Kontakta kristina.videla@skr.se om du vill få framtida inbjudningar till din kalender.

Genomtänkt vårdmiljö och dagliga aktiviteter

Medverkande:
Julia Pivén, Hjärnkollambassdör, konstnär, författare mm.
Johan Thomas, tillsammans med medarbetare från affektiv avd. 4b Östersund
Andreas Glantz, specialistsjuksköterska, doktorand Umeå Universitet, forskar om Tid tillsammans
Kristina Videla, ansvarig SKR för En meningsfull heldygnsvård

Innehåll:
Vilka möjligheter finns att fylla dagarna med värdeskapande aktiviteter för patienter och medarbetare inom heldygnsvård?
Betydelsen av aktiviteter på avdelningen utifrån ett patientperspektiv. Om kreativitet som sammanhangsbildande verktyg och inspiration till fysisk aktivitet som hälsofrämjande varaktig behandling.
Verksamhetsexempel från avd. 4b i Östersund som fått till ett brett utbud av aktiviteter. Vad gör det för skillnad för patienterna och medarbetarna?
Andreas Glantz berättar om forskningen kring ”Tid tillsammans” just nu på avd. 23 Norra Stockholms Psykiatri. Andreas öppnar också för fler att ansluta till forskningen!
Efter presentationen finns tid för frågor och reflektioner över möjligheterna att stötta patienter i sin återhämtning under tiden i heldygnsvård.

Det praktiska:
Tiden är kort – logga in i tid så vi startar i tid 11.45!
Klicka här för att ansluta till mötet.