Öppen samordning för psykisk hälsa: meningsfull heldygnsvård

Kraftsamling psykisk hälsa
Datum: 18 januari 2024, kl 11:45 - 12:30
Organisatör: Uppdrag Psykisk Hälsa vid Sveriges Kommuner och Regioner
Pris: Kostnadsfritt
Plats: Digitalt
Målgrupp: Öppet att delta för alla som är intresserade av frågorna

SKR bjuder in till regelbundna digitala mötesserier med olika tema för omvärldsbevakning, erfarenhetsutbyte och att skapa nya kontaktytor mellan mötesdeltagare. Öppen samordning meningsfull heldygnsvård har möten varannan vecka. Kontakta kristina.videla@skr.se om du vill få framtida inbjudningar till din kalender.

Medverkande:

  • Helene Edebalk, Sektionsledare, Mattias Liljekvist, sjuksköterska och Eva-Marie Olsson, skötare, samtliga från PIVA Psykiatriska intensivvårdsavdelningen Halmstad
  • Hjärnkollambassdör/egenerfaren, ej klart ännu vem som medverkar.
  • Kristina Videla, ansvarig SKR för En meningsfull heldygnsvård

Innehåll:

Helene, Mattias och Eva-Marie delar med sig av sina erfarenheter av arbetet på PIVA i Halmstad där man under många år arbetat konsekvent med att skapa en vårdmiljö och ett vårdinnehåll som minimerar behovet av tvångsåtgärder. Erfarenheterna går tillbaka till tiden då projektet ”Bättre vård mindre tvång” pågick. Det senaste tillskottet i metoder på PIVA är införandet av Safewards på avdelningen.

Efter presentationen finns tid för frågor och reflektioner över möjligheterna att stötta patienter i sin återhämtning under tiden i heldygnsvård.

På bilden syns avdelningens utskrivningsträd målat av en fd patient. Citat: “To the world you may be one person, but to one person you may be the world”.