Öppen samordning: digitala lösningar

Kraftsamling psykisk hälsa
Datum: 29 november 2023, kl 14:00 - 15:00
Organisatör: Uppdrag Psykisk Hälsa vid Sveriges Kommuner och Regioner
Pris: Kostnadsfritt deltagande
Plats: Digitalt via Teams
Målgrupp: Öppet att delta för alla som är intresserade av frågorna

SKR bjuder in till regelbundna digitala mötesserier med olika tema för omvärldsbevakning, erfarenhetsutbyte och att skapa nya kontaktytor mellan mötesdeltagare.

Målsättningen med öppen samordning digitala lösningar är att främja nationell kunskapsdelning, synkronisera och sprida utvecklingsarbeten på området samt skapa ett forum för dialog om möjligheter och svårigheter med digitala lösningar för psykisk hälsa ur olika perspektiv.

Program

  • Nationellt kvalitetsregister för barn- och ungdomspsykiatrin, QBUP
    Olle Lindevall, QBUP
  • SIP på distans
    Mona Nordmar, Region Västernorrland
  • Internetförmedlad psykodynamisk terapi (IPDT) för ungdomar med depression
    Karin Lindqvist, Stockholms universitet

Kontakta helena.orrevad@skr.se om du vill få inbjudningar till kommande möten, som sker var sjätte vecka.

Delta via Teams

Delta via Teams, via denna länk.