Öppen samordning för psykisk hälsa: barn och unga

Kraftsamling psykisk hälsa
Datum: 19 december 2023, kl 12:00 - 12:30
Organisatör: Uppdrag Psykisk Hälsa vid Sveriges Kommuner och Regioner
Pris: Kostnadsfritt deltagande
Plats: Digitalt via Teams
Målgrupp: Öppet att delta för alla som är intresserade av frågorna

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

SKR bjuder in till regelbundna digitala mötesserier med olika tema för omvärldsbevakning, erfarenhetsutbyte och att skapa nya kontaktytor mellan mötesdeltagare.

Öppen samordning barn och unga har möten var tredje vecka på lunchtid, för att så många som möjligt ska kunna delta. Hör av dig till ellinor.holm@skr.se om du vill få framtida inbjudningar till din kalender.

Temat för mötet den 19 december är psykisk hälsa efter sexuella övergrepp.

Delta via Teams

Delta via Teams, via denna länk.