Nyanlända som resurs (HiS4)

Migration och psykisk hälsa
Datum: 18 november 2016, kl 10:00 - 16:00
Pris: Kostnadsfri utbildning inklusive lunch, deltagarna betalar resan och övriga omkostnader
Plats: Saturnus, Hornsgatan 15, Stockholm
Målgrupp: Chefer och beslutsfattare, aktörer/funktioner med kontaktytor gentemot nyanlända, till exempel samordnare för nyanländafrågor inom landsting och kommuner, kommunikations- och informationsansvariga inom landsting och kommuner, religiösa samfund, landsföreningar, frivilligsektor

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

En utbildningsdag om hur nyanländas kunskap och erfarenheter kan tillvaratas, för att stödja andra som kommer nya till Sverige och som en del av hela samhällets stöd. Läs mer

  • Om hur nyanlända kan bidra som hälsokommunikatörer
  • Exempel från ideella organisationer
  • Exempel från landsting
  • Exempel från länsstyrelser