Nya sätt att arbeta, samverka och samarbeta inom psykisk hälsa-området – ett urval av pågående utvecklingsarbeten

Verktyg- stöd och metoder
Datum: 7 oktober 2020, kl 08:00 - 09:00
Organisatör: Uppdrag Psykisk Hälsa vid Sveriges Kommuner och Regioner
Plats: Live via Zoom

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

Se sändningen i efterhand

Se sändningen i efterhand via denna länk.

Observera att inspelningen börjar först i slutet av första programpunkten.

Uppdrag Psykisk Hälsa deltar i Innovationsveckan med programpunkten Nya sätt att arbeta, samverka och samarbeta inom psykisk hälsa-området där projektet berättar om ett urval av pågående utvecklingsarbeten. Innovationsveckan är en plattform för alla som utvecklar offentlig sektor med aktiviteter arrangerade av olika aktörer runtom i landet.

Ing-Marie Wieselgren, nationell samordnare inom psykiatrin och projektchef för UPH leder ett samtal med olika medarbetare och samarbetspartners. Samtalet berör:

– Kraftsamling för psykisk hälsa
Psykisk hälsa påverkar och påverkas av samhällets alla delar. SKR har därför tagit initiativ till en Kraftsamling för psykisk hälsa, som fungerar som en samlande arena för ett långsiktigt och tvärsektoriellt utvecklingsarbete för en bättre psykisk hälsa.

– Ett hälsosamt digitalt liv

– Hjälpguiden och En väg in (Region Skåne)
Återkommande beskriver barn och vuxna att det är svårt att veta vart man ska vända sig för att få råd stöd och hjälp med frågor som rör psykisk hälsa och ohälsa. För att möta detta behov och efterfrågan arbetar idag flera regioner med utveckling av kontaktcenter.

– FamiljehemSverige och Säkra videomöten
FamiljehemSverige är en nationell e-tjänst som förenklar kommunernas mottagande av intresseansökningar till familjehem, jourhem, kontaktperson och kontaktfamilj. Syftet med FamiljehemSverige är att skapa en central, användarvänlig och säker plattform där kommuner kan göra en initial bedömning av en sökandes lämplighet för uppdragen.

– Genombrott.nu – förenkla era förbättringsarbeten
Genombrott.nu är ett visuellt och lättanvänt verktyg, som gör det enklare att förändra och förbättra verksamheter. Både patienter/ brukare, närstående och personal kan lämna förslag på hur verksamheten kan förbättras. Verktyget sköts enkelt via dator, iPad och mobiltelefon.