NPF-forum – Riksförbundet Attention

Datum: 19 maj 2016, kl 09:00 till 20 maj 2016, kl 16:00
Pris: Deltagare 1750 kr inkl. moms per dag, (1400 kr exkl. moms) 3000 kr inkl. moms för bäggare dagarna, (2400 kr. exkl. moms) Medlem i Attention* 1125 kr inkl. moms per dag, (900 kr exkl. moms) 2000 kr inkl. moms för bägge dagarna, (1600 kr exkl. moms) Grupper** 4 eller fler deltagare = 20 % rabatt
Plats: Kistamässan
Målgrupp: Yrkesverksamma inom området, beslutsfattare, personer med egna neuropsykiatriska diagnoser och deras anhöriga.

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

De två dagarna är fullspäckade med seminarier på temat ”Struktur och stöd för personer med NPF”. Kom och ta del av vilka vägar våra beslutsfattare ser för utveckling inom temat, den senaste forskningen samt hur verklig inkludering kan ske i skola och inom idrotten. Riksförbundet Attention och NSPH:s projekt kommer också att hålla seminarier och presentera sina arbeten. Båda dagarna avslutas med föreställning och föreläsning som ämnar skapa att igenkänning och insikt.

NPF-forum arrangeras i år för tionde gången och har under åren utvecklats till en arena för personliga möten, en plats för fortsatta och nya kontakter. På NPF-forum 2014 kom 600 besökare och forumet vänder sig till alla som är intresserade av vad som händer inom området neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Målgruppen är en bred blandning av yrkesverksamma inom området, beslutsfattare, personer med egna neuropsykiatriska diagnoser och deras anhöriga. Här kan du träffa andra organisationer, företag och personer som arbetar med dessa frågor och knyta nya kontakter. Du kommer att synas bland andra som ligger i fronten när det gäller att utveckla verksamheter som stödjer personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och deras anhöriga.

Läs mer och anmäl dig på: www.attention-riks.se