NPF-forum 2018

Datum: 3 maj 2018 till 4 maj 2018
Organisatör: Riksförbundet Attention med samarbetspartners
Plats: Kistamässan
Målgrupp: Yrkesverksamma inom området, beslutsfattare, personer med egna neu­ropsykiatriska diagnoser och deras anhöriga.

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

Välkommen till Riksförbundet Attentions elfte nationella konferens inom området neuropsykiatri. Forumet arrangeras i samverkan med tio partners och vänder sig till alla som är intresserade av vad som händer inom området neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). 

Årets tema är ”Se möjligheter – metoder och verktyg för en bättre vardag”. Fokus kommer att vara på olika stödinsatser och pedagogiska hjälpmedel för personer med ADHD, autismspektrumtillstånd, Tourettes syndrom, språkstörning och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Se hela programmet på Riksförbundet Attentions webbplats