Nätverksträff Hälsa i Sverige för asylsökande och nyanlända

Migration och psykisk hälsa
Datum: 16 april 2018, kl 10:00 - 16:00
Pris: Kostnadsfritt
Plats: Sopra Steria, Vasagatan 38, 6 tr, Stockholm
Målgrupp: Samordnare inom programmet Hälsa i Sverige för asylsökande och nyanlända, och särskilt inbjudna gäster

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

09.00-10.00 Morgonfika

10.00-11.10 Ny handbok om psykosocialt stöd till asylsökande
Jenny Gustafsson, Läkare utan gränser

11.10-11.40 Röda Korsets kartläggning av vård av papperslösa
Sandra Dolietis och Lau Dahlgren, Röda Korset

11.40-12.00 Ny kvalitativ studie om hälsoundersökningar av asylsökande
Jad Shedrawy, Karolinska Institutet

12.00-13.00 Lunch

13.00-13.40 Effektiva arbetssätt för att identifiera psykisk ohälsa hos asylsökande och nyanlända
Eleonor Arén, Cosmos asyl- och integrationshälsan Uppsala; Kajsa Ådahl Uppsala Universitet

13.40-14.30 Uppdatering kring TrT, Teaching Recovery Techniques
Mikael Drackner Bris, Kajsa Ådahl Uppsala Universitet

14.30-15.00 Eftermiddagsfika

15.00-16.00 Gemensam diskussion: Hur går vi vidare med Hälsa i Sverige under 2018?
Ing-Marie Wieselgren