Nätverksträff för Hälsa i Sverige

Asylsökande & nyanlända
Datum: 16 oktober 2018
Pris: 400 kr exkl moms
Plats: Sveriges Kommuner och Landsting, Hornsgatan 20, Stockholm
Målgrupp: Samordnare inom Hälsa i Sverige och andra som arbetar med psykisk hälsa för målgruppen asylsökande och nyanlända
Anmälan

Medverkande och innehåll

  • Gunilla Priebe och Jesper Löve, Göteborgs Universitet: Utvärdering av projektet Hälsa i Sverige inom Västra Götalandsregionen
  • Sofie Bäärnhielm, Transkulturellt Centrum
  • Röda Korset: Tillgång till vård för papperslösa
  • Ove Ledin, SKL: Läget inom kommunerna vad gäller ensamkommande, tillståndssökande, asylsökande och nyanlända
  • Utvecklingsarbete inom Uppdrag Psykisk Hälsa

Program

12.00 – 13.00 Gemensam lunch

13.00 – 14.30 Föredrag och diskussioner, del 1

14.30 – 15.00 Fikapaus

15.00 – 17.00 Föredrag och diskussioner, del 2