Nätverksträff för Hälsa i Sverige

Migration och psykisk hälsa
Datum: 16 oktober 2018
Pris: 400 kr exkl moms
Plats: Sveriges Kommuner och Landsting, Hornsgatan 20, Stockholm
Målgrupp: Landstingens samordnare inom programmet Hälsa i Sverige för asylsökande och nyanlända, samt personer inom myndigheter, organisationer och kommuner som arbetar med psykisk hälsa i målgruppen

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av eventuellt material från dagen.

Inspelning från nätverksträffen

Medverkande och innehåll

  • Jesper Löve, Göteborgs Universitet: Utvärdering av projektet Hälsa i Sverige inom Västra Götalandsregionen
  • Anne Johansson Olsson och Joakim Lindqvist, Transkulturellt Centrum: Aktuellt inom vår verksamhet
  • Ove Ledin, SKL: Läget inom kommunerna vad gäller ensamkommande, tillståndssökande, asylsökande och nyanlända
  • Sandra Dolietis och Lau Dahlgren, Röda Korset: Tillgång till vård för papperslösa
  • Viveca Axelsson, SKL: Utvecklingsarbete inom Uppdrag Psykisk Hälsa
  • Vida Anne Torelöv, asyl-och migranthälsan, landstinget Sörmland: Hälsostöd för ungdomar i gymnasieskolan

Program

12.00 – 13.00 Gemensam lunch

13.00 – 14.30 Föredrag och diskussioner, del 1

14.30 – 15.00 Fikapaus

15.00 – 17.00 Föredrag och diskussioner, del 2