Somatisk sjukdom och psykisk ohälsa – helhetssyn för god och jämlik vård

Datum: 12 oktober 2017 till 13 oktober 2017
Organisatör: Svenska Psykiatriska Föreningen, Svensk Förening för Diabetologi och Uppdrag Psykisk Hälsa vid Sveriges kommuner och Landsting
Målgrupp: Personer som arbetar med kroppsliga, psykiska sjukdomar, funktionsnedsättningar inom primär­vård, specialiserad vård, liksom personal inom kommunerna som i sitt ar­bete möter personer med både psykisk och somatisk ohälsa.

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

Som ett led i arbetet med jämlik vård med fokus på den kroppsliga hälsan för personer med psykisk ohälsa, har Uppdrag Psykisk Hälsa arbetat för att sprida kunskap till personal i regioner, landsting och kommuner.

Syftet är att dela med sig av kunskap om hur psykisk ohälsa, bland annat kring depression, ångest, ätstörningar och självmordsrisk behöver upptäckas och behandlas för att kunna erbjuda god somatisk vård. Valet av tema grundar sig i att en helhetssyn och god samverkan mellan vårdgivare förbättrar möjligheten att förebygga och handlägga metabola sjukdomar och annan somatisk ohälsa hos psykiskt sjuka.

På konferensen förmedlas kunskap om den aktuella forskning som finns och konkreta arbetsmetoder som underlättar vård och behandling utifrån ett helhetsperspektiv.